+385 (0) 91 20 12 601info@slkonzalting.com

Panelisti i predavači

Jasna Petek

Mr.sc. Jasna Petek prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti radila je kao profesorica
defektologinja 20 godina u odgoju i obrazovanju, s djecom s teškoćama u razvoju, u OŠ pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Kroz svoje zvanje i dugogodišnjeprofesionalno iskustvo objedinjavala obrazovnu, medicinsku i socijalnu struku. Kako dolazi iz Krapinskih Toplica, za sebe bi rekla da je Zagorka, Topličanka.
Srednju školu za odgoj i obrazovanje završila je u Zaboku. Diplomirala je na Učiteljskoj akademiji u
Zagrebu i stekla zvanje nastavnik razredne nastave. Na Fakultetu za defektologiju stekla je zvanje
profesorice defektologinje. Znanstveni stupanj magistrice znanosti stiče nakon završenog poslijediplomskog studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.
Sa suprugom Draženom ima dvoje djece. Voli planinariti i boraviti u prirodi, a kao ljubiteljica hortikulture bavi se sa uzgojem cvijeća u svojem vrtu. 

Josip Grilec

Josip Grilec

Josip Grilec dugogodišnji je direktor uspješne tvrtke Stražaplastike koja je jedna od tisuću najvećih
tvrtki u Hrvatskoj s prihodom većim od 100 milijuna kuna. Sve to zahvaljujući neprestanom ulaganju u proizvodnju i edukaciju svojih kadrova. Izvoze više od 80% proizvoda od plastičnih masa izvoze u europske zemlje, Ameriku, Japan pa čak i u Kinu. Josip Grilec aktivan je i u HGK, pa tako obnaša dužnost predsjednika Udruženja industrije plastike i gume HGK, bio je predsjednik HGK Županijske komore Krapina od 2014., a za predsjednika Gospodarskog vijeća Kzž, kao i predsjednika Županijskekomore Krapina, izabran je i u novom mandatnom razdoblju 2018.-2022. godine.

Sanja Šimić

Sanja Šimić

Doktorica ekonomskih znanosti – područje menadžment, i diplomirana inženjerka strojarstva. Svoju 22-godišnju karijeru započela je kao voditeljica Službe održavanja i investicija u Tvornici papira Zagreb. Nakon toga karijeru nastavlja u sektoru osiguranja, na mjestu izvršne direktorice za marketing, a od 2007. do 2015. godine na mjestu predsjednice Uprave. Od rujna 2015. zaposlena je u HGK, a od 1. srpnja 2018. vodi Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj. Operativna je voditeljica projekta Digitalna komora – komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane. Predavala je na visokoškolskim institucijama, poslovnim školama i edukacijskim centrima te je izlagala na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama i seminarima. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u znanstvenim publikacijama i časopisima te članica Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju RH. Završila je specijaliziranu edukaciju IMD Business School i nositeljica je certifikata Leading Digital Business Transformation Program.
Martina Jantol Županić

Martina Jantol Županić

Martina Jantol Županić, magistra politologije koja je od 2013. godine radila kao voditeljica Odjela za
ruralni razvoj i turizam u Zagorskoj razvojnoj agenciji, došla je iz Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU i tamo radila upravo na projektima poslovne infrastrukture, a 2016. godine imenovana je pomoćnicom u Ministarstvu turizma. U Zagorsku razvojnu agenciju došla je nakon rada u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, gdje je radila u Upravi za regionalni razvoj, Sektoru za politiku regionalnog razvoja, Službi za provedbu EU programa regionalnog razvoja. Kontinuirano se usavršava u području pripreme i provedbe programa Europske unije. Članica je Upravnog Vijeća
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, članica Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagorje te voditeljica nekoliko strateških projekata Krapinsko-zagorske županije.Martina Jantol Županić, direktorica je Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije koji će pravljati infrastrukturom Poslovno – tehnološkog inkubatora u Krapini te pružati poduzetnicima usluge i u inkubatoru i izvan njega. Poduzetnički centar Kzž je tvrtka koja se bavi razvojem gospodarstva u KZŽ, odnosno, pripremom i provedbom EU projekata za zagorske poduzetnike, pripremom investicijskih studija, poslovnih planova, financijskih analiza, kao i poslovnim savjetovanjem vezanim uz investiranje i privlačenje investicija u KZŽ. 

Zoran Gregurović-

ZORAN GREGUROVIĆ

gradonačelnik Grada Krapine

Zoran Gregurović je dugo u lokalnoj krapinskoj politici, a na najvišoj funkciji u gradu je od 2013.
godine.
Zoran Gregurović rođen je 1979. godine i po struci je inženjer medicinske radiologije. Od 2002. do
2013. godine, kad je i postao gradonačelnik Krapine, radio je u Klinici za tumore u Zagrebu.
Gregurović je iznimno aktivan član lokalne zajednice, aktivan je u upravnim vijećima gradske knjižnice i školskom odboru OŠ Ljudevit Gaj te je predsjednik DVD-a Krapina.
U lokalnu politiku se uključio kao gradski vijećnik 2005. godine, a u idućem sazivu (2009. godine)
postao je i predsjednik GV-a. Na lokalnim izborima 2013. godine kao kandidat HDZ-a pobijedio je na
izborima te postao gradonačelnik grada Krapine, a još jedan mandat osvojio je na izborima 2017., na
kojima je u prvom krugu osvojio 58,63 posto glasova. Treći mandat osvojio je u prvom krugu izbora
2021. sa podrškom 59,56 posto građana.
Oženjen je i ima troje djece.

Goran Vukmanić

Goran Vukmanić

Goran Vukmanić zaposlenik je Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 2004. godine. Zvanje diplomiranog ekonomista stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Odjelu posredovanja proveo je 11 godina na radnim mjestima savjetnika nezaposlenih osoba i osoba s invaliditetom, savjetnika u Uredu za poslodavce i EURES asistenta. U rujnu 2015. postaje rukovoditelj Odjela za financije i računovodstvo u Područnom uredu Krapina. U lipnju 2016. imenovan je vršiteljem dužnosti predstojnika Područnog ureda Krapina, a za predstojnika je potvrđen u rujnu 2018. godine. Osposobljen je za trenera u sklopu projekta Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tijekom 2011. godine od kada radi i na poslovima trenera zaposlenika Zavoda. Posjeduje Certifikat za pripremu i provedbu programa e-učenja i kombiniranog učenja stečen u okviru projekta „Jačanje Centra tržišta rada HZZ-a“ (platforma Moodle). Kroz čitav radni vijek intenzivno se usavršava u područjima edukacija, tržišta rada i ljudskih resursa. Sudjelovao je u izradi i provedbi niza projekata kojima je cilj bio unaprijediti položaj ranjivih skupina na tržištu rada. Sudjelovao je u izradi više regionalnih i lokalnih akcijskih planova i strategija razvoja u području unapređenja tržišta rada i promocije inovativnih oblika rada.
Tamara Horvat

Tamara Horvat

Tamara Horvat zaposlena u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 2017. godine. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu završila je 2014. godine gdje je stekla zvanje magistra ekonomije. Stručno osposobljavanje odradila je 2016. godine u Hrvatskom za zapošljavanje u Odsjeku za aktivnu politiku zapošljavanja, gdje je trenutno i zaposlena. Kao savjetnik u Odsjeku za aktivnu politiku zapošljavanja stekla je iskustvo u radu sa poslodavcima, kontroli zahtjeva za potpore za zapošljavanje i njihovoj financijskoj kontroli, a trenutno radi kao savjetnik za potporu za samozapošljavanje i proširenje poslovanja. Sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za potpore u Odsjeku za aktivnu politiku zapošljavanja, vodi radionice za nezaposlene, kao i savjetovanja nezaposlenih kod izrade poslovnih planova za samozapošljavanje i proširenje poslovanja.
Mira Hercigonja-Szekeres

Dr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres

Dr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres, profesor visoke škole u trajnom zvanju. Maturirala je na zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji te diplomirala Praktičnu matematiku i informatiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao nastavnica matematike na osnovnoj i srednjim školama. Bila je direktorica radne organizacije za proizvodnju medicinskih uređaja, u kojoj je radila na poslovima marketinga i prodaje, ali i razvoja. Zatim je bila samostalna obrtnica i bavila se obradom podataka računalom te održavanjem medicinskih uređaja. Svoj rad nastavlja na poslovima marketinga i prodaje medicinskih uređaja u tvrtki čija je suvlasnica. Upisom poslijediplomskog studija iz područja medicinske informatike i statistike na zagrebačkom Medicinskom fakultetu započinje i svoju znanstvenu karijeru. Na tom je fakultetu stekla stupanj magistra znanosti 1996. te doktorirala 2010. Objavila je više od 120 znanstvenih i stručnih radova, priopćenja i obrazovnih materijala. Aktivno je sudjelovala u organizaciji niza međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija te aktivno učestvovala u više od 100 domaćih i međunarodnih skupova. Kao vanjski suradnik predavala je na zagrebačkom i osječkom Medicinskom fakultetu. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu je od 2000. predavala kolegije iz zdravstvene informatike i novih tehnologija u zdravstvu, najprije kao vanjski suradnik, a od 2012. bila je zaposlena u funkciji voditeljice Katedre za informatiku u zdravstvu. Na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina od 2007. predaje na kolegijima vezanim za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija i statistike u poslovanju. Od 2009. je zaposlena na tom veleučilištu, sada je u funkciji pročelnice Zavoda za informatiku. Članica je nekoliko stručnih udruga te udruga civilnog društva.
Tea Ban Kotarski

Tea Ban Kotarski

Voditeljica odjela za poduzetništvo i investicije
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.  od 01. rujna 2020.
Dužnosti: upravljanje radom odjela, organizacija i koordinacija rada odjela ,odgovornost za točno, kvalitetno i pravodobno izvršenje poslovnih aktivnosti ,-izrada izvješća o radu te prijedloga rada odjela, izrada projekata i elaborata za potrebe poslodavca, izrada ekonomskih analiza, ekonomsko planiranje i projektiranje, izrada strateških dokumenata poslovanja Društva, kontinuirano pružanje stručne, savjetodavne i tehničke pomoći gospodarstvenicima, priprema projektnih prijedloga na nacionalne i internacionalne programe EU, provedba projektnih prijedloga iz programa Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave , priprema programa edukacija sa različitim temama iz područja gospodarstva, poslovanja privatnih i pravnih subjekata te financiranja putem EU fondova, izvršenje edukativnih programa sa različitim temama iz područja gospodarstva, poslovanja privatnih i pravnih subjekata te financiranja putem EU fondova,  suradnja s bankama na realizaciji kreditnih programa za gospodarstvenike, provedba aktivnosti u cilju privlačenja domaćih i stranih investitora.

OBRAZOVANJE I CERTIFIKTI: Certifikat u području javne nabave, Usavršavanje: Pravna zaštita korisnika u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranim projektima u segmentu javne nabave, Mogućnosti financiranja projekata u perspektivi 2021. – 2027., Program usavršavanja u području javne nabave, Magistar ekonomije (2014.)

VJEŠTINE: Internet / MS Office (Word Excel PowerPoint) / Rad na računalu / Društvene mreže / Word / Microsoft Word / Microsoft PowerPoint / Informacije i komunikacija (pretraživanje interneta) / Timski rad / Komunikacijski programi (Skype Zoom TeamViewer) / Priprema i oblikovanje prezentacija (MS PowerPoint) / Društvene mreže (razlićite platforme) / dobro poznajem rad na računalu i vješto se služim svim programima, Microsoft Office-a / Vješto baratanje Microsoft Office alatima (Word Excel Power Point) / Izvrsno služenje MSOffice paketom (Word Excel PowerPoint) / Rad na računalu / pozitivna otvorena i komunikativna osoba /Vozačka dozvola / Sposobnost prilagođavanja promjenama / Vješto baratanje Microsoft Office alatima, (Word Excel PowerPoint) / Rad sa skenerom / Društvene mreže (različite platforme) / Pretraživanje
Interneta (informacije i komunikacija)

Višnja Ljubičić

Višnja Ljubičić

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VIŠNJA LJUBIČIĆ, dipl.iur.
Na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi se Višnja Ljubičić, dipl.iur. koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na prijedlog Vlade RH imenovao Hrvatski sabor na osmogodišnji mandat dva puta: 28. listopada 2011. godine i 31.10.2019. godine. Mjesto rođenja: Zagreb.
Dosadašnje dužnosti:
2001. – 2011. – savjetnica/načelnica odjela, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Zagreb
1993. – 2001. – savjetnica/šefica odjela i pročelnica Ureda tajnika Ministarstva obrane RH
1990. – 1993. – pravna savjetnica, Trgovačko poduzeće – strano predstavništvo u Zagrebu
1987. – 1989. – pripravnica na Trgovačkom sudu u Zagrebu
OBRAZOVANJE I STRUČNA IZOBRAZBA:
2011.- 2012. – Jednogodišnja izobrazba za rukovodeći kadar, Ministarstvo uprave
2006. – Izučena trenerica policijskih službenika u suzbijanju zločina iz mržnje (ODIHR, Budimpešta)
2004. – Izobrazba o rodnoj statistici u okviru Sweden International Development Agency / SIDA, Beč
2003. – Škola međunarodnog humanitarnog prava na Institutu međunarodnog humanitarnog prava u San Remu i Ženevi
2003. – Položen državni stručni ispit, Ministarstvo uprave
2002. – Izobrazba o ljudskim pravima na Raoul Wallenberg institutu za ljudska prava, Lundskog univerziteta u Stokholmu
2001. – Izobrazba o pravu Europske unije na Američkom univerzitetu u Blagoevgradu
1999. – Stečeno znanje o strukturi Europske unije Ekonomske škole u Londonu
1999. – Edukacija o nasilju nad ženama u vojnim bazama i mirovnim misijama u okviru američke Pomorske poslijediplomske škole
1987. – Diplomirana pravnica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medalje, činovi, pohvalnice, zahvalnice:
2005. – “Hrabri telefon”, telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu – Zahvalnica za podršku radu “Hrabrog telefona” i doprinos na području zaštite zlostavljane i zanemarene djece;
1999. – Predsjednik Republike Hrvatske – medalja Spomenica Domovinske zahvalnosti
1998. – dodijeljen čin satnice
1997. – Predsjednik Republike Hrvatske – medalja Red hrvatskog pletera
1997. – Predsjednik Republike Hrvatske – medalja Spomenica Domovinskog rata
1997. – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske – Pohvala za profesionalan rad i zalaganje
1996. – dodijeljen čin natporučnice
Strani jezici: Engleski jezik, osnove latinskog jezika

Gordana Vurnek

Gordana Vurnek

Nastavnica ekonomske grupe predmeta u Srednjoj školi Zabok 

ožujak 2011. – 2021. g. – Srednja škola Zabok, nastavnica ekonomske grupe predmeta : (Računovodstvo, Marketing, Osnove turizma, ostali stručni predmeti u svim zanimanjima, vođenje trgovačke prakse, promocija škole te rad na sustavu unapređenja obrazovanje te samovrednovanja i vrednovanja. Poticanje i korištenje znanja iz struke te implementacija znanja i vještina u nastavni proces) , prosinac 2007. – rujan 2010. g. U radnom odnosu u razdoblju od 2007. – 2021. g. kao dio obiteljskog obrta. Izrada i promet oružjem“ TLORISS“, Bedekovčina vođenje veleprodaje i maloprodaje, izvoza i uvoza, nabava i prodaja Rad kao trgovački poslovođa trgovine na malo oružjem, streljivom i eksplozivnim tvarima Promocija, prodaja te izrada vatrometa, Sudjelovanje u izvođenju vatrometa, svibanj 2005. – listopad 2007.g. KRAŠ d.d. Zagreb – prehrambena industrija, Honorarni rad uz studiranje, Rad na promociji i prezentaciji prodajnih proizvoda

TEHNIČKA ZNANJA I VJEŠTINE: Operativni sustavi: Windwos 7, Windows 10,Mac OS X 10. Mac OS X 10.13 Uredski alati: MS Office, Office 365, Synesis, Internet/ web: HTML, HTTP/FTP, društvene mreže

Ostale dozvole i uvjerenja: Uvjerenje o osposobljavanju za držanje, nošenje i pravilnu upotrebu vatrenog oružja, Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Krapinsko – zagorska, 2010., Uvjerenje o položenom ispitu za rukovanje eksplozivnim tvarima, 2009. ,Odluka o napredovanju u zvanje mentora Udruge:  Udruženje obrtnika Bedekovčina, Udruga Invalida Bedekovčina, Kulturno informativna scena – Poduzetnički klub žena Krapinsko – zagorske županije, Strukovna udruga pirotehničara, Političko djelovanje: Interes za stvaranje ekonomske i socijalne dobrobiti za građane općine te stvaranje boljeg životnog standarda u okvirima struke 

Strani jezici: Engleski jezik, osnove talijanskog jezika

Close Menu