+385 (0) 91 20 12 601info@slkonzalting.com

Partner

Krapinsko zagorska županija

Suorganizatori

HGK Županjska Komora Krapina

Obrtnička komora KZŽ

Međunarodni partner

Udruženje poduzetniceIN Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom

Udruga Skup za Zagorje

Grad
domaćin

Donja Stubica

Medijski
partner

Organizator

Medijski
pokrovitelj

Medijski
pokrovitelj

Medijski
pokrovitelj

Medijski
pokrovitelj

Uz potporu institucija

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj ​

Hnb

Zagorska Razvojna Agencija

HZZ

Poduzetnički centar Kzž 

WBAF Croatia 

Udruga KRUG 

Lag Zagorje Sutla

Udruga KIS

Brončani sponzori

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastala je 2014. godine spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno- inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Tijekom 20 godina postojanja, Agencija se ustrajno zalaže za poticanje malog gospodarstva i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Djelatnost Agencije obuhvaća poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva, poticanje ulaganja u malo gospodarstvo, financiranje poslovanja i razvoja subjekata malog gospodarstva kreditiranjem i davanjem jamstva subjektima malog gospodarstva za odobrene kredite od strane kreditora, kao i davanjem potpora za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija.
Autocesta Zagreb – Macelj dio je autocestovne mreže RH i nalazi se u Europskom prometnom koridoru Xa, dio je i Pyhrnske autoceste (Nürnberg – Graz- Maribor – Zagreb), koja povezuje mrežu hrvatskih autocesta s Europom, jedna je od povoljnijih cestovnih veza zemalja srednje i sjeverne Europe s jugom i jugoistokom Europe te Jadranskim morem. Unutar mreže europskih cesta autocesta Zagreb-Macelj nosi oznaku E 59, a u mreži hrvatskih autocesta oznaku A2. Ukupna je dužina autoceste 59,2 km, počinje u čvoru Jankomir na autocesti Bregana – Zagreb – Lipovac, a završava u Maclju na međunarodnom graničnom prijelazu prema Republici Sloveniji, a prolazi Zagrebačkom i Krapinsko – zagorskom županijom
Osnovna djelatnost Društva obavljanje je ljetnog i zimskog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i dijelom Sisačko-moslavačke županije. Održavanje se provodi preko terenskih operativnih jedinica (nadcestarija i cestarija) koje su raspoređene po teritorijalnom principu, a preko svojih terenskih operativnih jedinica redovno održava 2650 km državnih, županijskih i lokalnih cesta. Sve službe i terenske operativne jedinice međusobno su povezane modernim sredstvima komuniciranja te se na taj način brže pristupaju otklanjanju nedostataka na javnim cestama. Terenske operativne jedinice u svom radu surađuju sa susjednim operativnim jedinicama radi eventualnog popunjavanja kapaciteta. Sve nadcestarije opremljene su vozilima i mehanizacijom koja je dostatna za kvalitetno obavljanje redovnog održavanja cesta.
OTP Leasing osnovan je 2006. godine od strane Merkantil banke iz Budimpešte koja je specijalizirana za poslove leasinga unutar OTP Grupe koja djeluje diljem srednje i istočne Europe, gdje je jedna od dominantnih financijskih grupacija. Ono što karakterizira rad s OTP Lesingom jest briga za klijenta kroz pristupačan i profesionalan odnos. Bez obzira da li je klijent tvrtka, obrtnik ili fizička osoba, OTP Leasing za sve pronalazi najbolja financijska rješenja te se prilagođava klijentima. Vizija OTP Leasinga se kroz povijest mijenjala, no osnovna misao se protezala od prvih dana do danas. Sloganom Mjera uspjeha u leasingu! OTP Leasing teži smjernici da je sinonim za leasing. Poslovna izvrsnost OTP Leasinga temelji se na individualnom pristupu prema primateljima leasinga, visokoj razini stručnosti i savjetodavnoj ulozi prodajnog tima.

Kulturno informativna scena je novoosnovana Udruga civilnog društva sa sjedištem u Krapini, sa željom da svojim djelovanjem doprinosi: promicanju, edukaciji i informiranju o aktivističkom pristupu novim komunikacijskim tehnologijama i medijima, osobito digitalnim medijskim platformama; informativnoj, kulturnoj, edukativnoj, promotivnoj, tehnološkoj i drugoj podršci civilnim inicijativama i angažiranim članovima/cama, obrtnicima i poduzetnicima; javnom zagovaranju rodne ravnopravnosti; javnom zagovaranju prava na informiranje osoba koje pohađaju ustanovu višeg obrazovanja, obično fakultet ili institut u okviru nekog univerziteta, sa ciljem sticanja višeg ili visokog obrazovanja učenika i studenata; povezivanju pojedinaca/ki i različitih skupina s namjerom formiranja scene koja bi pokrivala područja novih medija, civilnih inicijativa, kulture i umjetnosti.

Skup za zagorje
Udruga SKUP ZA ZAGORJE – POSLOVNI KLUB utemeljena je 03.03.2017.godine. u Dvorcu Miljana gdje je i sjedište Udruge. Cilj udruge je na kvalitetan način usmjeravati poslovne projekte u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom, u raznim područjima djelovanja, a u žarištu su poljoprivreda, industrija, infrastruktura te turizam. Klub, kojeg čine grupa poduzetnika i poslovnih ljudi s područja Hrvatskog zagorja, kroz razne aktivnosti i inicijative, lobiranja, kao i vlastitog sudjelovanja, doprinose pozitivnom zagorskom poslovnom okruženju. Misija Poslovnog kluba je u što kraćem roku pospješiti pokretanje poslovnih aktivnosti kojima bi se ubrzao gospodarski razvoj i Zagorje učinilo poželjnim mjestom za život i poslovna ulaganja.

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno-poslovna organizacija obrtnika koja promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva. Komora zastupa i predstavlja obrtnike pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu. Hrvatska obrtnička komora broji više od 78 tisuća članova. Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obvezno. Članovi Hrvatske obrtničke komore su
obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske i trgovci pojedinci koji obavljaju obrt. U Hrvatsku obrtničku komoru mogu se učlaniti fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje iskažu interes za članstvo. Hrvatska obrtnička komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

  • izdavanje dozvole (licencije) obrtnicima i pravnim osobama koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja u skladu sa Zakonom o obrtu
  •  izdavanje uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti
  • izdavanje diplome o majstorskom zvanju
  • osnivanje Suda časti

Potpora

Donatori

Općina Hum na Sutli

Općina Radoboj

Općina Krapinske Toplice

Grad Oroslavlje

Tombola

Hotel Terme Jezerčica

Salon Kompa Krapina

Moda Bella Elegance Zabok

Turistička Zajednica Krapinsko-zagorske Županije

Close Menu