+385 (0) 91 20 12 601info@slkonzalting.com

Partner

Suorganizatori

HGK Županijska Komora Krapina

Obrtnička komora KZŽ

Udruga KIS - u sklopu koje djeluje PKŽ KZŽ

Kulturno informativna scena
PK-ŽENA-KZŽ

Međunarodni partner

Udruženje poduzetniceIN Bosna i Hercegovina

Međunarodni partner

MPI Vrelec Rogaška Slatina

Medijski
partner

Organizator

Medijski
partner

Medijski pokrovitelji

Uz potporu institucija

WBAF Croatia 

Lag Zagorje Sutla

Zagorska Razvojna Agencija

HZZ

Poduzetnički centar Kzž 

Veleučilište Hrvatsko-Zagorje Krapina

Udruga KRUG

Brončani sponzori

Brončani sponzori

Osnovna djelatnost Društva obavljanje je ljetnog i zimskog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i dijelom Sisačko-moslavačke županije. Održavanje se provodi preko terenskih operativnih jedinica (nadcestarija i cestarija) koje su raspoređene po teritorijalnom principu, a preko svojih terenskih operativnih jedinica redovno održava 2650 km državnih, županijskih i lokalnih cesta. Sve službe i terenske operativne jedinice međusobno su povezane modernim sredstvima komuniciranja te se na taj način brže pristupaju otklanjanju nedostataka na javnim cestama. Terenske operativne jedinice u svom radu surađuju sa susjednim operativnim jedinicama radi eventualnog popunjavanja kapaciteta. Sve nadcestarije opremljene su vozilima i mehanizacijom koja je dostatna za kvalitetno obavljanje redovnog održavanja cesta.
Autocesta Zagreb – Macelj dio je autocestovne mreže RH i nalazi se u Europskom prometnom koridoru Xa, dio je i Pyhrnske autoceste (Nürnberg – Graz- Maribor – Zagreb), koja povezuje mrežu hrvatskih autocesta s Europom, jedna je od povoljnijih cestovnih veza zemalja srednje i sjeverne Europe s jugom i jugoistokom Europe te Jadranskim morem. Unutar mreže europskih cesta autocesta Zagreb-Macelj nosi oznaku E 59, a u mreži hrvatskih autocesta oznaku A2. Ukupna je dužina autoceste 59,2 km, počinje u čvoru Jankomir na autocesti Bregana – Zagreb – Lipovac, a završava u Maclju na međunarodnom graničnom prijelazu prema Republici Sloveniji, a prolazi Zagrebačkom i Krapinsko – zagorskom županijom

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno-poslovna organizacija obrtnika koja promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva. Komora zastupa i predstavlja obrtnike pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu. Hrvatska obrtnička komora broji više od 78 tisuća članova. Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obvezno. Članovi Hrvatske obrtničke komore su
obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske i trgovci pojedinci koji obavljaju obrt. U Hrvatsku obrtničku komoru mogu se učlaniti fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje iskažu interes za članstvo. Hrvatska obrtnička komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

  • izdavanje dozvole (licencije) obrtnicima i pravnim osobama koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja u skladu sa Zakonom o obrtu
  •  izdavanje uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti
  • izdavanje diplome o majstorskom zvanju
  • osnivanje Suda časti

Potpora

Općina Radoboj
Općina Radoboj

Tombola

Turistička Zajednica
Krapinsko-zagorske Županije

NITUI obrt za trgovinu
Karmen Kroflin

Close Menu